kultywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy dostatecznie sprawnych metodach politycznej kontroli nad ich działalnością, radio i telewizja mogą pełnić tę samą rolę umacniania ładu społecznego także w innych strukturach instytucjonalnych. Mimo formalnej decentralizacji i rozczłonkowania systemu, amerykańskie komercyjne radio i telewizja w sposób na tyle zgodny i konsekwentny zmierzają do realizowania funkcji kultywacyjnej w duchu podstawowych wartości ideologicznych systemu, że ze społecznego punktu widzenia ich podział na różne sieci nie ma większego znaczenia. Taki system można by nazwać policentrycznym systemem uniformistycznego komunikowania masowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.