kumaronowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KUMARON, benzofuran — związek heterocykliczny 0 dwóch skondensowanych pierścieniach: benzenu 1 furanu; znajduje się w smole pogazowej; bezbarwna ciecz, pod wpływem kwasu siarkowego łatwo ulegająca polimeryzacji na żywicę kumaronową, używaną zamiast kalafonii do produkcji lakierów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.