kumulatywno-ewolucjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gelsa stanowiła ona najwyższą formę zniewolenia człowieka. Już na początku więc rysuje się zdecydowana opozycja między dialektycznym, akcentującym rolę konfliktu społecznego ujęciem historii przez klasyków marksizmu, a kumulatywno-ewolucjonistyczną koncepcją dziejów myśli mieszczańskiej. Tym bardziej przeto staje się frapującym problem 8 Por. tamże, s. 34...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo