kupczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapuśćmy teraz zasłonę na całą epokę pobytu Krzyżaków na ziemi Chełmińskiej, zapuśćmy zasłonę na te szkody jakie zakon ten wyrządził, przez dwuwiekową tu siedzibę, nietylko Polsce ale i Słowiańszczyznie całej, pomińmy ich niesprawiedliwe frymarki i kupczenia ziemią, która nie była nigdy własnością ich, pomińmy ów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.