kupiec-komisant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście w miejscu swej siedziby działać on mógł tylko we własnym imieniu, gdyż jego dalecy zleceniodawcy nie mogli interesować kontrahenta miejscowego. W ten sposób doszło do wykształcenia się pojęcia kupca-komisanta we właściwym tego słowa znaczeniu. Handel komisowy grał wielką rolę zwłaszcza w obrocie handlowym miast hanzeatyckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kędzierska-Cieślakowa, Alicja 1973. Komis (Zagadnienia cywilnoprawne), Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.