kuratoryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy przyjęciu kandydatów na studia morskie obowiązywały ogólne przepisy o* szkołach akademickich. Warunkowo przyjęta młodzież z maturą handlową zobowiązała się zdać egzaminy uzupełniające z języka polskiego, historii, języka łacińskiego i propedeutyki filozoficznej. Zobowiązań swoich dopełniła przed osobną komisją maturalną, upoważnioną do przeprowadzenia egzaminów przez tajne władze kuratoryjne na terenie Warszawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalenko, Władysław 1946. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Poznań : Druk. św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.