kurczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w najwyższym stopniu gwałtowny. Cała teoretyczna szkodliwość oligarchicznej potęgi, i wszystko złe, jakie możnowładcy polscy kiedykolwiek zrobić mogli, ambicya, prywata, konszachty z obcemi państwami, przekupstwo, zepsucie obyczajów, „kurczenie ojczyzny w domach swoich”, jak mówi Skarga, wszystko to wypisane jest słowami gorejącemi, palącemi. Ale słusznie jest zapytać z Szujskim, kogo Staszic rozumiał przez Panów, i przeciw komu ta filipika. Jeżeli przeciw oli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.