kursowo-niespecjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w akademiach, szkołach oficerskich i podoficerskich oraz na różnego rodzaju kursach doskonalących. W seminarium powinno brać udział nie więcej niż 15 szkolonych. Można wyodrębnić następujące rodzaje seminariów: a) kursowo-niespecjalistyczne, które odbywają się z reguły w oparciu o samodzielne studiowanie materiałów, bez omawiania danej problematyki na innych zajęciach; b) kursowo-specjalistyczne, które mają specjalizować daną grupę seminaryjną w określonej problematyce; c) konwersatoryjne, w których kierownik seminarium wyjaśnia zagadnienia stawiane przez samych żołnierzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusz, Jan, Karwat, Tadeusz 1973. Poradnik dydaktyczny oficera, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo