kwantowo-mechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sommerfeld, który założył możliwość występowania eliptycznych orbit elektronów i w konsekwencji wyjaśnił obserwowaną eksperymentalnie tzw. subtelną strukturę linii widmowych (—»• widma). Dokładny opis budowy i własności atomów powstał następnie na gruncie —»•mechaniki kwantowej (E. Schrödinger, P.A.M. Dirac). Kwantowo-mechaniczne ujęcie nie pozwala jednak na stworzenie obrazowego modelu a. i chociaż jest jasne, że model Bohra-Sommerfelda nie pod każdym względem odpowiada rzeczywistości, to jednak jako najlepsze poglądowe przybliżenie oddaje bardzo duże usługi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.