kwantowomechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tak zwanych „plane-fronted waves“ [38]. Podobny pomysł wprowadzenia fluktuacji metryki został ostatnio zrealizowany w interesujących pracach Błochincewa [56], [57]. Tam jednak fluktuacje metryki były określone przez kwantowomechaniczne fluktuacje materii oraz obliczono je posługując się na pół fenomenologicznymi wyobrażeniami. Wydaje nam się jednak, że do tych wszystkich w tym rozdziale przedyskutowanych idei należy odnieść się z pewną dozą pesymizmu. Mimo bowiem pewnych za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.