kwebracho

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SANTA FĆ: 1) m. w środk. Argentynie, port nad rz. Paraną; 168 000 mieszk. (1947); uniwersytet; ośrodek handl. żyznego obszaru roln. (pszenica, kukurydza, len, słonecznik); mlvny, olejarnie, fabr. garbnika (—kwebracho); węzeł kol.: 2) [santafęj] m. w USA stoi. stanu Nowy Meksyk; 27 000 mieszk. (1950); zabytkowe budowie; ośrodek bogatego okręgu górniczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.