kwestura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W kruchcie panował ścisk jeszcze większy. Ujrzał tam znaną mu twarz urzędnika kwestury, Marka Auzonjusza, wychodzącego właśnie z bazyliki w towarzystwie dwóch niewolników, którzy swemi łokciami torowali mu drogę wśród tłumu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mereżkowski, Dymitr 1928. Juljan Apostata. Powieść, przeł. L. Sternklar, Lwów : Księgarnia M. Bodeka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.