kwestyonować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mo. Linowski? Autor Listu do Przyjaciela, najcięższego oskarżenia przeciw Kołłątajowi, unosił się nienawiścią do człowieka, który posiadał zaufanie Kościuszki, przy którym był sekretarzem stanu, który był nieprzyjacielem Rady Najwyższej—podejrzywano więc wszystkich i odrzucano ich świadectwa. Na nieszczęście jest jeden świadek, którego wiarogodności w tej sprawie nikt kwestyonować nie może, a tym jest sam Kołłątaj. Są listy jego własne, dowodzące, że wyjeżdżając z Warszawy zostawił w ręku Strasera akces do konfederac.yi Targowickiej, i że się starał, aby mu nie odebrano podkanclerstwa (Listy różne, między innymi do Strasera z 11 września i 13 października) i to w tym samym czasie, kiedy pracował nad dziełem o Ustanowieniu i UpadJcu Konstytucyi. Współcześni świadkowie i późniejsi ba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.