kwintensencja    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I czegóż to przedstawiciele „nowej nauki“ szukali w składni? Odpowiedzieli oni na to bardzo prostolinijnie w artykule Tpudąarb Aer coeercKOdo oóiąeeo H3biK03HciHun („Trzydzieści lat radzieckiego językoznawstwa ogólnego“). Zawierał on tezy następujące: „Stadium lingwistyczne to całość stosunków składowych, danych w języku na określonym stopniu rozwoju. Składnia to wyciąg, kwintensencja języka jako ideologii“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.