kwintesencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zacytujmy dłuższy, ale przecież kwintesencyjny, fragment ' danej przez Ingardena charakterystyki tej organizacji: Różnorodność materiału i funkcji poszczególnych warstw sprawia [...], że całość dzieła literackiego nie jest tworem wyposażonym tylko w jeden zasadniczy rodzaj jakości, lecz z istoty swej nosi charakter polifoniczny. To znaczy:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.