kwitacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc na podstawie faktu, że forma kwitbryf jest w języku polskim poświadczona wcześniej niż kioit, bo już w XV wieku, można by zbadać czy język polski przejmował niemieckie composita opuszczając drugi człon. Należałoby również sprawdzić czy taki skrót istnieje w źródłach niemieckich, gdyż w języku polskim poświadczone są również takie formy jak kwitacja, kwitancyja, których ewentualne wzory można znaleźć w języku niemieckim lub łacińskim (SW III, 479; Gr VII, 2384, 2381, 2380). Obie możliwości można tu uznać za prawdopodobne 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.