kwitować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po tej ożywczej, pełnej troski konferencji oraz po zamieszczeniu w pierwszym numerze „Walki Wsi” z dnia 24 maja szczegółów prowokacji rozpoczął się niezwykły rozwój naszej partii. Ze wszech stron napływały pieniądze na fundusz pomocy NPCh. Choć składki nie były wielkie, dały w sumie przeszło cztery tysiące złotych. Nie kwitowaliśmy ich w prasie, to wielu chłopów prosiło, by nie ujawniać ich nazwisk. I tak ze wsi Ceków w powiecie kaliskim chłopi pisali: „Posyłamy naszej kochanej Niezależnej Partii 57 złotych zebrane ra jarmarku, a poza tym 6 złotych jako prenumeratę „Walki Wsi” na podane cztery adresy. Niech nasz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiderkiewicz, Alfred 1958. „Dobre czasy”. Wspomnienia z lat 1922-1927, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •