laicyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezmiernie ważnym wreszcie dla zrozumienia charakteru zalecanej przez Benthama nauki moralno-prawnej jest stanowczo przez niego wysuwany postulat laicyzowania etyki. „Idea boga jest całkowicie nieprzydatna w rozwiązywaniu zagadnień moralnych i politycznych“39. Prawodawca nie może być teologiem: „albo trzeba zamknąć Biblię albo Kodeks praw“ 40...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.