lamparteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozdział 11 109 chęcał nas do pracy i w ogóle nastrój duchowy naszego kółka był bardzo wysoki, o jakichś studenckich lamparteriach mowy nawet nie było. Byliśmy wszyscy bardzo religijni, wiara była w nas niczym jeszcze nie zachwiana, spowiedź, którąśmy z obowiązku odbywali dwa razy na rok, była dla nas ważnym aktem skruchy. W wilię dnia przed spowiedzią wstrzymywaliśmy się od wszelkich zabaw, odwiedzin i każdy z nas nad tym tylko medytował, żeby przypadkowo o jakim grzechu nie zapomnieć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.