lantanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w płaszczyznach głównych. Typ ten stanowi podstawę dzisiejszych obiektywów szeroko- i superszerokokątnych (rys. 104). Warunkiem sprawności tych obiektywów było wytworzenie zupełnie nowych gatunków szkła, w których dzięki dodatkom soli metalicznych (np. fluorytu i siarczku lantanowego) osiągnięto współczynnik załamania między 1,85 a 1,96 i liczbę Abbego między 40 a 20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.