larghetto

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie też prawie o wolnem tempie kompozycje Chopina, czy to ustępy z koncertów, czy Etiudy, czy Preludja mają ten „nokturnowy“ charakter. Pierwszy Nokturn, jaki Chopin w 19-tym (mniej więcej) roku swego życia napisał, był dedykowany siostrze Ludwice „dla wprawy, nim się zabierze do mego drugiego koncertu“. Chodziło widocznie o przygotowanie do nokturnowych kantylen Larghetta z koncertu F-mol. Pierwszy ten Nokturn (wydany dopiero w r. 1899) oraz Trzy Nokturny op. 9, pisane przed wyjazdem do Paryża, wzorowane są bezpośrednio na utworach Fielda; znać to we wszystkich rysach: w rodzaju melodji, w figurach akompanjamentu, w formie, w fortepianowych ozdobnikach; mimo to indywidualne rysy Chopina stawiają te utwory wyżej, niż ich pierwowzory dzięki przedziwnej szlachetności pomysłów, oryginalności przejść harmonicznych, a przedewszystkiem poezji, która mdły nieco i akademicki sentymentalizm Fielda zamienia w żywem uczuciem drgający obraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Opieński, Henryk 1925. Chopin, wyd. 2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.