larwowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zatem poniżej dewonu rybokształtne wchodzą w pewnego rodzaju okres płodowy bądź larwowy, który nie jest kopalny. Gdyby nie przypadkowe przeżycie niezwykłego Amphioxusa [lancetnika], nie mielibyśmy żadnego wyobrażenia o różnych etapach, jakie przechodzić musiał typ strunowców, aż po stan, kiedy mógł zapełnić wszystkie wody, gotując się zarazem do inwazji lądu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1993. Pisma. 4. Feno­men człowieka, przeł. K. Waloszczyk, War­sza­wa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.