larwowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zatem poniżej dewonu rybokształtne wchodzą w pewnego rodzaju okres płodowy bądź larwowy, który nie jest kopalny. Gdyby nie przypadkowe przeżycie niezwykłego Amphioxusa [lancetnika], nie mielibyśmy żadnego wyobrażenia o różnych etapach, jakie przechodzić musiał typ strunowców, aż po stan, kiedy mógł zapełnić wszystkie wody, gotując się zarazem do inwazji lądu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1993. Pisma. 4. Feno­men człowieka, przeł. K. Waloszczyk, War­sza­wa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.