laska-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie to, dlaczego wzrok utracił. W skład materialnego świata wchodzą laski-konkrety i w ogóle znaki-konkrety, natomiast w świadomości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy znaku, a tak samo w świadomości badacza-semiotyka występuje laska-typ czy w ogóle znak-typ. Składają się na niego tylko wspólne cechy istotne znaków-konkretów, czyli wszystkie cechy objęte uzusem semiotyeznym i żadna inna. Ponadto zaś ten sam uzus semiotyczny reguluje znaczenie-typ, jakie danemu znakowi-typowi przysługuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.