lasostep

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 132 Zwłaszcza ostatnie na ten temat prace Śmieszki: M. Smiśko, Doba polip pochopań p zachidnych oblastjach TJRSR, „Archelohija" 1948, t. II, str. 98—115 oraz tenże (M. Ju. S mes ko), Ranneslapjanskaja kul’tura Podnestrop’ja p spete nopych archeologićeskich dannych, KS 1952, t. 44, str. 67—82. P. też przypis następny. O ornym rolnictwie w strefie lasostepu mówi rozdział V...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.