lasostepowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jego górnych poziomów i tzw. zglinienia, tj. rozpuszczania cząsteczek węglanu wapnia i przekształcania ich w rezydualne cząstki ilaste. Równocześnie na żyznych wapnistych lessach rozwijała się bujna ciepłolubna roślinność lasostepowa, następnie zaś leśna, która pojawiła się w nowych warunkach na miejsce poprzedniej — tundro wo-stepo we j, chłodnej. Obumierające szczątki roślin powodowały tworzenie się gleby, a wietrzenie chemiczne prowadziło do zmiany pierwotnej — jasnożółtawej lub sinawożółtawej barwy lessu na czerwony lub rdzawy — lessu odwapnionego i zglinionego, przynajmniej w górnych jego poziomach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Halicki, Bronisław 1957. Rzeźbiarze krajobrazu, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.