lasotundra

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych progów i wodospadów. Pd. część L. pokrywają lasy borealne ze świerkiem czarnym (panujący) i białym, jodłą balsamiczną, brzozami i in.; ku pn. przechodzą one w lasy subarktyczne mniej zwarte, uboższe, a następnie w lasotundrę i bezdrzewną tundrę arktyczną, zajmującą pn. część prow. Nowa Fundlandia i płw. Ungava; miejscami na L., w obrębie stref leśnych z modrzewiem amer., rozwijają się torfowiska. Główne bogactwa mineralne: rudy żelaza (jedne z większych złóż w Ameryce Pn.), niklu i miedzi. Ludność skupiona gł...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.