latopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkim na dwie strony ówczesnej rzeczywistości. Jedne z nich dotyczą kultury materialnej, sił wytwórczych, produkcji; w tym względzie szczególnie pożyteczne i podstawowe są źródła archeologiczne, które zresztą pośrednio rzucają światło i na stosunki produkcji. Drugie zaś odnoszą się do nadbudowy, stosunków politycznych, życia państwowego, religijnego; należą tu źródła pisane, a w szczególności latopisarstwo ruskie. Natomiast z braku dostatecznego oświetlenia przez źródła pozostaje raczej w cieniu ogniwo pośrednie w procesie historycznym — stosunki produkcyjne, zwłaszcza ustrój rolny, jak to zaznaczył w swym referacie akad. Greków, doskonały tych źródeł znawca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.