latopisiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brów, zakończyła się zwycięstwem Maryusza. Niedobitki zostały we Włoszech; aż później jeden z nich, znaczny jakiś pan, którego Florus -zowie Publiuszem Libonem, a latopiscy litewscy Palemonem, w wojnie domowej między Cezarem a Pompejusem „trzymał się Pompejusowej strony,” w skutku czego po przegranej uchodzić musiał, chroniąc się zemsty Cezara, „a iż bliżei Włoch nie mógł być bezpieczen w żadnej prowincyi, puścił się dahj na morze z kilkiemnaście okrętów^ od ujścia Tybru albo od Pizy” i przypłynął do Żmujdzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.