lawsonit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klinoferrosylit 221, 223, 224, 234, 235 Klinohipersten 222, 235 Klinohumit 182, 204, 205 Klinophokseny 44, 224, 231, 232, 235, 280, 317 Klinoptilolit 171 Klinozoizyt 183, 185, 196, 207, 208, 209, 210, 257, 299, 424 Klintonit 252, 356, 375 Knebelit 147 Knopit 56 Kocie oko 64 Koczubeit 332 Kokkolit 244 Kollofan 91, 92, 94 Konkrecje 23, 258 Kontaminacja 21, 49, 85, 97, 98, 127, 138, 141, 196 Kordieryt 65, 84, 89, 118, 123, 136, 143, 144, 145, 184, 333, 334, 345, 363, 448, 464 Kornerupin 143, 144, 145 Korony 50, 156 Korund 116, 127, 128, 139, 143, 145, 160, 163, 180, 181, 184, 200, 334, 349, 365, 375 Korundofilit 323, 327, 332, 333, 334 Krokidolit 296, 300 Kronstedtyt 318, 320, 326, 327 Krossyt 262, 271, 295, 303 Krwawnik 68 Kryptoantypertyt 418, 437 Kryptopertyt 389, 390, 417, 428, 430, 434, 437 Krystobalit 29, 57, 59, 60, 77, 82, 119, 153, 308, 346, 401 Kryształ górski 61 Krzemienie 68, 69 Ksantofyllit 326, 356, 372, 375, 378 Ksenolity 54, 118, 128 Ksenotym 71, 72, 74, 75, 190 Kummingtonit 234, 266, 268, 270, 273, 274, 278, 288, 303, 310 Kuncyt 263, 264 Kupferyt 274 Kutnahoryt 111, 113 Kwarc 21, 25, 29, 39, 44, 46, 47, 54, 57, 67, 70, 75, 78, 84, 87, 89, 90, 92, 94, 110, 119, 123, 126, 127, 130, 131, 141, 156, 157, 158, 162, 183, 209, 215, 217, 222, 234, 242, 250, 257, 258, 269, 275, 287, 290, 293, 298, 309, 312, 335, 337, 342, 346, 363, 364, 365, 366, 372, 391, 395, 420, 421, 422, 423, 427, 438, 442, 443, 444, 448 Kwarc zadymiony 61 Kwarcyn 68 Kwarcyty 20, 67, 101, 145, 163, 176, 181, 202, 300, 364, 378 L Labrador 379, 387, 392, 405, 413, 415, 419, 420, 439 Lamprobolit 35, 119, 192, 203, 204, 251, 266, 268, 269, 287, 288, 291 Lamprofiry 35, 93, 281, 295, 302, 313, 373 Lamprofyllit 188, 202, 203 Larnit 182, 185 Lateryty 159, 180, 341 Laterytyzacja 422 Latyty 33, 289, 291, 294, 373, 425, 427 Laumontyt 170, 171, 175 Lawenit 188 Lawsonit 133, 142, 147, 183, 257, 258, 299 Lazulit 145, 181 Lazuryt 31 Lechatelieryt 58 Leonhardyt 175 Lepidokrokit 158, 163, 164, 165, 166 Lepidolit 100, 102, 264, 356, 360, 361, 373, 374, 375 Lepidomelan 202, 287, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 Leptochloryty 322, 325, 334, 335 Leucyt 32^ 33, 34, 35, 81, 82, 85, 363, 400, 401, 402, 403 Leucytyty 33, 38, 52, 98, 302 Leukogranity 31, 101, 424 Leukoksen 27, 28, 119, 190, 192, 213, 249 Lewerieryt 306 Lherzolity 48, 235, 242, 331 Liebeneryt 84 Limburgity 27, 204, 250 Limonit 22, 26, 27, 166, 255, 269, 293, 298, 321, 328, 354 Limuryty 198 Litofizy 78, 131 Lizardyt 234, 306, 312, 313, 314, 316, 317 Loparyt 56 Lublinit 106 Lugaryty 34, 35 Lujawryty 57, 71 Lussatyt 78 Lustra tektoniczne 215 Lutecyt 68 Ł Łupki aktynolitowe 280 Łupki amfibolowe 49, 133, 175, 176, 182, 198, 214, 242, 270, 273, 280, 290 Łupki antofyllitowe 273 Łupki chlorytowe 27, 70, 113, 214, 300, 329, 331, 375, 376 Łupki dwułyszczykowe 50 Łupki epidotowe 214, 331 Łupki glaukofanowe 49, 50, 143, 147, 183, 251, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 271, 299, 364, 378 Łupki hematytowe 25 Łupki hornblendowe 271, 290 Łupki ilaste 77, 139, 319, 341, 351 Łupki kwarcytowe 20, 25, 163 Łupki łyszczykowe 20, 47, 141, 163, 187, 214 Łupki margliste 113, 378 Łupki miedzionośne 24 Łupki mikowe ( = łyszczykowe) 25, 46, 49, 54, 60, 67, 75, 87, 101, 102, 117, 138, 163, 184, 187, 200, 201, 206, 275, 276, 279, 290, 334, 365, 369, 373, 375 472 Łupki mułowcowe 258, 300...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.