lazarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uniwersytet jezuicki jest najpoważniejszem dziełem misji katolickiej w Syrji, ale nie jedynem; obok jezuitów pracują w zakresie szkolnictwa lazaryści, dalej bracia szkolni (Frères des écoles chrétiennes), siostry św. Wincentego à Paulo, nazaretanki, wszyscy w duchu francuskim, inne zakony utrzymują sierocińce, przytułki, szpitale. Syrja, podobnie jak i Pa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.