legislatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kodeks cywilny polski już w roku 1825 zorjentował się w niedogodności systemu wzajemności dyplomatycznej, gdyż, aczkolwiek w innych punktach stanowił bliskie naśladownictwo Ks. I Kodeksu Napoleona, w art. 11 przyjął zasadę wzajemności legislatywnej, skombinowanej z odwetem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.