legityma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W prawie spadkowym np. można sobie wyobrazić, że zakres osób powołanych do spadku może być oceniony według prawa de cujus, jednakże zachowek (legityma) obywateli polskich lub niektóre szczególne kategorie spadkobierców, będących obywatelami polskimi, kształtować się będą według prawa polskiego. W prawie zobowiązań projekt utrzymał w mocy niektóre dotychczasowe instytucje ze względu na potrzeby handlu zagranicznego. Mam tu na myśli, poza spółką akcyjną, spółkę z ograni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.