legitymistyczno-monarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sławiańskiej w książce ks. Nowaczyńskiego o „Prozodji i Harmonji“, wnioskując następnie z tego, że ks. Nowaczyóski przełumaczył także mocno legitymistyczno-monarchistyczną książkę Bielefelda: „Les instructions politiques“, można tu wyrazić supozycję, że i polityczne stanowisko Woltera, jego pogląd na stosunek Polski do Rosji, jego doradzanie Polsce wzmocnienia monarchji bardzo przypadły do smaku i konwenjowały światłemu Pijarowi. Można sobie imaginować, z jaką satys...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo