leibnizjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idea ta, kiedy jeszcze innej poddać ją tematyzacji, odsłania nadto ze swej zawartości coś, co jest zaiste kamieniem węgielnym leibnizjanizmu, a co odniesione do prowadzonych właśnie rozważań pozwala wreszcie zrozumieć, dlaczego — podług Leibniza — oprócz Boga, w którego bycie rzeczywistość osiąga swe doskonałe spełnienie, istnieje jeszcze coś i to tak licznie, i tak ułomnie... Byłaby to idea, która podpowiadała młodemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1970. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.