lekanorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ceae, Umbilicariaceae, Acarosporaceae i Cladoniaceae. M a 11 i c (1954) i Grummann (1963) wliczają rodziny Acarosporacei 1 Umbilicariaceae do rzędu Lecanorales. O ile Acarosporacec posiadają owocniki o budowie podobnej do pyrenokarpowych li lekanorowych, budowę owocników nie spotykaną u pozostałyc porostów z rzędu Lecideales, o tyle Umbilicariaceae mają owoi niki zbliżone do lecideowych, bez plechowej otoczki. Porosty zal czane do rodziny Cladoniaceae i Stereocaulaceae posiadają budów plech nie spotykaną u innych porostów, obecność podecjów je: również cechą występującą jedynie w tych rodzinach. Skłania 1 do wydzielenia tych rodzin w odrębny rząd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.