lekarz-społecznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeden interes Welt załatwił, zdobył kapitał. Drugim interesem jest małżeństwo z Melą Griinspan. córką łódzkiego milionera, dziewczyną, którą Reymont kreował na romantyczkę i jedynego człowieka w tym grynderskim piekle. Mela jest inteligentna. Mela kryje jeszcze w swoim sercu resztki młodzieńczych ideałów, kryje miłość do lekarza-społecznika Wysockiego, póki i tego serca nie okokoni tłuszcz dobrobytu, nie uśpi ckliwe życie mieszczucha, nie znieczuli codzienna pogoń za interesem, za pieniędzmi. Tak być musi i Mela, posłuszna woli i interesom swojej klasy prędzej czy później z nią się pogodzi. Oto nadarza się Moryc, nowoczesny typ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goliński, Leszek 1954.Syn ziemi. Rzecz o Wł. St. Reymoncie, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.