lekcyjno-audytoryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W szkoleniu wojskowym wyróżnia się formy proste oraz złożone. Do prostych zalicza się lekcyjno-audytoryjne (wykłady, pogadanki, seminaria, instruktaże) oraz zajęcia warsztatowo-terenowe prowadzone w warsztatach, parkach, laboratoriach, na autodromach, placach ćwiczeń, strzelnicach, ośrodkach szkolenia specjalistycznego, torach przeszkód itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laprus, Marian (kier.) 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.