lekkoduszny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powłoka tej swobodnej gadaniny kryła jednak sens inny. Wiedziałem że te niby lekkoduszne pytania nie mają charakteru wyłącznie retorycznego. Moja niedawna znajomość z Sorgem i wzajemny stosunek, jego — Niemca związanego z ambasadą Hitlera w Tokio i mój — jedynego podówczas polskiego dziennikarza na Dalekim Wschodzie — określić można najlepiej jako krążenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janta, Aleksander 1964. Flet i Apokalipsa, Nowy Jork ; Londyn ; Paryż : Nakładem Czytelników
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.