leksyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strutture d’importazione“ (s. 76). Pisani wspomina także o kalkach syntaktycznych, ale omawia tylko kalki, które nazywa leksykalnymi, np. kalki poetyckie z greckiego: łac. suavüoguens (-/¡SueTtyję), altisonans (ityiPpepinrję), kalkę, która stała się częścią normalnego leksyku (łac. magnanimus) i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.