leksykalno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kolejnym zjawiskiem mającym wpływ na osłabienie zainteresowania gramatyką generatywną Chomsky’ego jest zainteresowanie gramatyką odrębnych nurtów gramatyki generatywnej, z których w latach 80-tych najsilniejsze to: tzw. uogólniona gramatyka struktur frazowych (Generalized Phrase Structure Grammar — GPSG) rozwijana przez Gazarda, Saga i innych [Gazdar et. al (1985)], a także gramatyka leksykalno-funkcjonalna (Lexical-Functional Grammar — LFG) proponowana przez m.in. Joan Bresnan [Bresnan (1982), Levin et. al. (1983)]. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy pojawienie się kilku nurtów w obrębie jednej teorii świadczy o jej sile czy słabości, faktem jest jednak, że często przedstawiciele „konkurencyjnych” nurtów twórczo wykorzystują i rozwijają osiągnięcia innych modeli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kardela, Henryk, Muszyński, Zbysław (red.) 1991. Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo