leksykografika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrazu leksykografia używa się w języku polskim w dwu znaczeniach. Leksykografika jako teoria słowników, jak i praktyka ich układania. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że wyrazu „słownik” używa się w odniesieniu zarówno do słowników językowych, jak i do słowników encyklopedycznych. Czyli takich, które traktują o języku, a nie świecie zewnętrznym, i takich, które służą do opisu określonej rzeczywistości (T. Piotrowski 1994: 15)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biłos, Edward 1998. Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.