leksykon-gramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tym samym umieszczona w słowniku. Koncepcja ta została rozwinięta w okresie ostatnich 10 lat przede wszystkim w zespole LADL (Uniwersytet Paris VII) kierowanym przez Maurice Grossa, z którym projekt POLEX współpracuje (Gross 1980). Pojekt zakłada przede wszystkim utworzenie dla języka polskiego pakietu słowników, na który złożą się przede wszystkim słowniki morfologiczne oraz fragment leksykonu-gramatyki (odpowiednio duży dla uruchamiania nietrywialnych przykładów), a także połączenie pakietu z systemem słowników elektronicznych LADL...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.