lekturowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ruchomej drewnianej zasuwy 3. Ale w Kordianie mamy i takie życzenie autorskie: „Wszystko znika” (Przygotowanie oraz nagła zmiana krajobrazu przy skoku Kordiana z Mont Blanc). I tego rodzaju „objaśnienia” poety, które dotychczas były głównymi argumentami zwolenników „lekturowości” Kordiana, łatwo dziś wytłumaczyć. Błyskawiczne zmiany dekoracji, które w teatrach późniejszych zarzucono, stosowano wtedy bardzo często, a polegały one na tak zwanej „zmianie otwartej” (changement à vue), czyli jednoczesnym mechanicznym usunięciu kulis jednej, a wprowadzeniu kulis drugiej dekoracji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowski, Stanisław 1980. Juliusz Słowacki, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.