leninowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) partji. Robotnikom-bolszewikom obawa ta była całkowicie obca. Doktrynerski stosunek kierowniczych warstw bolszewickich do Rady trwał do listopada, to jest do przyjazdu Lenina do Rosji. O kierownictwie „leninowców" bez Lenina, możnaby wogóle napisać pouczający rozdział. Lenin tak dalece przewyższał swych najbliższych uczniów, że zdawało się im, jakoby przy nim są raz na zawsze uwolnieni od konieczności samodzielnego rozwiązywania problematów teoretycznych i taktycznych. Pozbawieni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.