leszczyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) po pracy w domu rodziców znaleźć. Ogród w Porzeczu był duży, a choć warzywnictwo i owocarstwo wchodziło także w program szkoły, pod które większość ogrodowej przestrzeni obróconą być miała, stare lipy i jawory, oraz kępy bzów i leszczyny wokoło domu, pozostawione być miały w dawnym stanie, jak również rozrośnięte szpalery grabów i klonów. Tam chłód miły i cisza po pracy mogła być zawsze ich udziałem, podobnież spacery wzdłuż wybrzeży Bugu, pomiędzy błoniami Porzecza płynącego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.