leukoksen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kową, w wyjątkowych warunkach w amfibole alkaliczne. W etapie hydrotermalnym następuje najczęściej całkowita chlorytyzacja augitów lub też tworzą się, szczególnie w melafirach, w przypadku dopływu potasu ciemnozielone pseudomorfozy seladonitowe. W pseudomorfozach chlorytowych po augicie tytanowym tytan wydziela się w formie nieprzezroczystych wrostków leukoksenu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.