lewiataniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Littré podaje treinp)\ niemniej jednak użyte wyrazy - dzięki dosłownemu podobieństwu - przybliżają przekład nie tylko do Miltona, lecz również do mylących, wizualnych latynizmów. W tłumaczeniach, jak w grze słów, fałszywe etymologie mogą przybrać postać chwilowej prawdy. Wtedy zdanie rozwija się w jedno z eufonicznych, żylastych, iście lewiatanicznych zdań zależnych, czy to warunkowych, czy okolicznikowych. pathless he so endur ’d, till on the beach/ Of that inflamed sea, he stood and call („Mimo to wydzierżył,/ Póki nad brzegiem morza nie przystanął/ Płomienistego i nie wezwał...”26), zdanie Miltona buduje złożony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.