lewicowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sekundował Guesde'owi w rządzie... Briand'a. Pierre Renaudel został tymczasowo „kierownikiem" partji. Ostatecznie musiał przecież ktoś zająć puste miejsce po Jaurès'ie. Nadwyrężając swe siły, Renaudel naśladował zabitego wodza gestami i grzmiącym głosem. Longuet szedł w ślady Renaudel'a, ale zdradzał przy tem pewną nieśmiałość, którą podawał za lewicowość. Całem swem zachowaniem przypominał o tem, że Marks nie ponosi odpowiedzialności za swych wnuków. Oficjalny syndykalizm, reprezentowany przez prezesa Powszechnej Konfederacji Jouhaux, zblakł w ciągu dwudziestu czterech godzin. „Nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.