lewicowo-anarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozbicie lewicowo-anarchistycznej grupy Baader-Meinhof, aresztowanie wszystkich jej prominentnych członków, którzy w różnych więzieniach RFN oraz Berlina Zachodniego oczekują na największy w tym kraju powojenny proces polityczny — wszystko to nie przestaje być tematem rozmów i ocen, wywołując nadto perturbacje różnego rodzaju, m. in. w środowisku inte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Wilhelm 1977. Zbliżenia i refleksje, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo