lewofaszyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Np. H. Wałecki w liście skierowanym do KC KPP w marcu 1926 r., analizując sytuację polityczną w Polsce, wprowadza pojęcie prawofaszyzmu i lewofaszyzmu, zastanawiając się, który dla komunistów jest groźniejszy (H. Wałecki: Wybór pism. T. 2. Warszawa 1967 s. 289-291)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamińska-Szmaj, Irena 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Po­lo­ni­sty­ki Wrocławskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.